9. รวมมือ

รวมมือ  คือ  กิริยาที่นำมือทั้งสองมารวมไว้ใกล้ ๆกัน จะเป็นมือหนึ่งจีบ มือหนึ่งแบก็ได้ เช่น ภมรเคล้า การรวมมือจะรวมสูงหรือต่ำก็ได้ เช่น รวมสูง ท่าภมรเคล้า รวมอยู่ข้างล่างระหว่างอก ท่าเพลงเร็ว หรือรวมข้างล่างระหว่างชายพก