8. ม้วนมือ

ม้วนมือ  คือ  กิริยามือเนื่องมาจากจีบหงาย  กระทำเพื่อเปลี่ยนจากมือจีบเป็นมือแบ วิธีม้วนค่อย ๆ คว่ำจีบที่หงายลงล่างด้วยการม้วนข้อมือลง แล้วคลายจีบออกให้มือแบ ทำจังหวะที่ข้อมือแล้วตั้งวง ถ้าจะม้วนหลายครั้ง ก็ให้หงายฝ่ามือที่จะแบนั้นแล้วผงกจีบหงายขึ้นตามจังหวะกระทำต่อกันเรื่อยไป