7. คลายมือ

คลายมือ  คือ  กิริยามือเนื่องมาจากจีบคว่ำ ค่อย ๆเปลี่ยนจีบให้คลายออกให้ข้อมือหงายขึ้นปล่อยจีบออกช้า ๆ จนมือแบหงายอยู่ ทำจังหวะที่ข้อมือคล้ายสลัดข้อ แล้วจึงกลับฝ่ามือตั้งขึ้นคลายมือให้อยู่ในระดับสูงหรือต่ำก็ได้
            ระดับต่ำ  เช่น  ท่าแสดงความหมาย  เล่ห์กล  คลายใจ
            ระดับสูง  เช่น  ผ่องใส  สว่างไสว