6. โบกมือ

     โบกมือ  เป็นกิริยามืออันเนื่องมาจากท่าจีบแบ่งเป็นโบกพักเพลง การโบกท่ารำทั่วไป
       1.  โบกพักเพลง คือ กิริยาโบกท้ายเอื้อนของเพลงที่ใช้ประกอบเพลงรำ โบกชนิดนี้หันตัวไปด้านข้าง เช่น มือขวาเป็นฝ่ายตั้งวงล่าง มือซ้ายเป็นฝ่ายจีบหงายตลบเข้าหาตัวทั้งสองมือรวมกันอยู่ใกล้กันตรงระดับชายพก ประกอบด้วยกิริยาเท้า ซึ่งเท้าขวาเป็นฝ่ายรับน้ำหนัก เท้าซ้ายข้างเดียวกับมือจีบเป็นฝ่ายประ เมื่อห่มเข่าประเท้าแล้วให้สาวจีบแยกออกห่างลำตัว ศีรษะยังเอียงอยู่ข้างซ้าย ขณะสาวจีบออกจากชายพกแขนที่มีมือจีบนั้นยกสูงขึ้นทุก ๆ ที่คลายจีบออกในท่าตั้งวง ตั้งวงสูงค่อนมาข้างหน้านิดหนึ่งในขณะเดียวกันที่สาวจีบออกจากชายพกนั้นมือขวาลดลงแล้วส่งจีบไปหลังเมื่อแขนทั้งสองอยู่ที่แล้วจึงห่มเข่าลง วางเท้าที่ประด้วยส้นเท้าแล้วสะดุ้งตัวขึ้น


       2.  โบกท่ารำทั่วไป เป็นกิริยามือจีบข้างใดข้างหนึ่งก็ได้ วิธีโบกคงทำเช่นเดียวกันจะผิดกันบ้างแต่อาการเดินมือ ซึ่งใกล้ไกลกว่ากันเท่านั้น เช่น ลมพัดยอดตอง อาการโบกอยู่ที่มือสูง