5. สะบัดมือ

สะบัดมือ  คือ  อาการกิริยาของมือที่ต่อเนื่องมาจากท่าจีบ  จากจีบหงายหรือจีบตลบข้าง

วิธีสะบัด  ให้คลายจีบออกพร้อมกับสลัดข้อมือออเกจากลำแขน พร้อมกับหงายฝ่ามือทำจังหวะข้อมือ แผ่มือออกเป็นท่ารำแบมือคว่ำ ท่าสะบัดจีบนี้อาจสะบัดเพียงครั้งเดียวหรือหลายครั้งก็ได้ ถ้าจะทำหลายครั้งก็ให้เนื่องจากแบมือคว่ำนั่นเอง คือ ผงกข้อมือลงพร้อมกัน สาวจีบขึ้นนิดหนึ่งแล้วหงายข้อมือให้จีบตั้งอย่างเดิม
     วิธีสะบัดมือต้องอาศัยการเคลื่อนไหวของลำแขนด้วย ถ้าเป็นลำแขนเหยียดตรงให้ใช้ส่วนลำแขนงอเข้าและยืดตรงตามจังหวะด้วย