4. กรายมือ

กรายมือ กรายเป็นกิริยาเคลื่อนไหวของมือจีบที่หงายซึ่งมีลำแขนเหยียดตรง ค่อย ๆ ม้วนข้อมือให้จีบคว่ำลงช้า ๆ แล้วคลายจีบจนมือแบแล้วตั้งวงเฉียงค่อนไปข้างหน้า