2. กระทบ

กระทบ มี 2 ชนิด คือ นั่งกระทบกับยืนกระทบ
       ๒.๑ นั่งกระทบ คือ อาการนั่งกระแทกตัวเป็นจังหวะ ประกอบท่ารำด้วยการแข็งหนัาขา  ยกก้นขื้นเล็กน้อย เป็นจังหวะเหมือนอาการสะดุ้งแล้วกระแทกตัวลง
        ๒.๒ ยืนกระทบ มักใช้ในท่ายักษ์และลิง (เรียกว่ายืดกระทบ) ขณะที่ขาข้างหนึ่งยกไว้ใช้ขาที่ยืนเป็นฝ่ายกระทบ วิธีกระทบ คือ ยืดเข่าขึ้นจนขาตรง เผยอส้นเท้ารอจังหวะ แล้วกระแทกลงให้ได้จังหวะพร้อมกับวางเท้าที่ยกลงให้ได้เหลี่ยมตามต้องการ