10. ฉายมือ

ฉายมือ  คือ  กิริยามือแบที่ตะแคงอยู่ในระต่ำกว่าเสมออก ศอกงออยู่ก่อน
วิธีฉาย เอียงศีรษะตรงกันข้ามกับมือที่ฉาย ค่อย ๆ แทงปลายนิ้วออกไปข้างหน้าฝ่ามือยังตะแคงอยู่ จนปลายมือมาข้างแขนค่อย ๆ เหยียดออกและตึงในที่สุด หงายท้องแขนขึ้นลำแขนลาดลงล่างระดับฝ่ามือตรงสะโพก ฝ่ามือยังตะแคงอยู่เช่นเดิม ไม่ตั้งวง มือที่ฉายเฉียงค่อนไปข้างหน้าเล็กน้อย ไม่ได้อยู่ข้าง ให้ปลายมือตรงกับเท้าที่กันออกไป